Do Minh

Đỗ Minh (thuộc Hiệp hội Đa Minh Tin Mừng) 

Đường Mai Lão Bạng,
Xóm 7, Nghi Phú,
Vinh Nghệ An
Vietnam
Phone: 
+84 0372328320